فهرست
 

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار انجمن مطلع شوید
عضو?ت
 
بیانیه های انجمن

 

حمایت شوندگان

 

چاپ شماره 61 فصلنامه- بهار1401

 

 
           قوانین و مقررات

لينك هاي مفيد ازقوانين و مقررات و استانداردها

 

استانداردهاي حسابداري استانداردهاي مصوب
استانداردهاي حسابرسي استانداردهاي مصوب
 آيين اخلاق حسابداران حرفه اي IFAC
 قوانين و مقررات بخش نامه هاي مالياتي
 آيين رفتار حرفه اي مصوب سازمان حسابرسي
 راهنماي تدوين قراردادهاي حسابرسي
 استانداردهاي بين المللي حسابرسي داخلي حرفه اي
قوانين و مقرات مبارزه با پولشويي 
دستورالعمل حسابرسي و نحوه تنظيم گزارش حسابرسي 
قانون تجارت 
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون  اصل 44
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

 

همایش ها و کارگاه ها
 
 

مطالب مهم
شماره 63 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد
شماره 62 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد
شماره 61 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد 
جستجو در سایت
 
جستجو
 
 
 
کلیه حقوق این سایت به انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان تعلق دارد