فهرست
 

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار انجمن مطلع شوید
عضو?ت
 
بیانیه های انجمن

 

حمایت شوندگان

 

چاپ شماره 61 فصلنامه- بهار401

 

 
           شماره1

 

محافظه کاری حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری. .  . . . . . . . . . .

 دکتر بهمن بنی مهد،  فاطمه باشعور رازلیقی                           چکیده مقاله

روش استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری پایداری. . . .. . . . . . . . . .

دکتر علی خوزین                                                             چکیده مقاله

تأثير چرخه عمر شرکت بر حساسیت سود به بازده سهام . . . . . . . . . .

فاطمه بابائی، حسین جهانگیری، جمال محمدی                        چکیده مقاله

ویژگی های شبکه اجتماعی و تاثیر آنها بر عزم به کارآفرینی . . . . . . . .

کامران شیبانی                                                                چکیده مقاله

نقدی بر تحقیقات فرهنگی در حوزه حسابداری . . . . . . . . . . . . . . . . .

دکتر بهمن بنی مهد، دکتر معصومه سادات رسولی          

چکیده مقاله

  

 

 

همایش ها و کارگاه ها
 

 

مطالب مهم
همكاري انجمن جهت انعقاد قرارداد با ادارات و ...
متن كامل مقالات ماهنامه در سايت قرار گرفت

شماره 61 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد


 
جستجو در سایت
 
جستجو
 
 
 
کلیه حقوق این سایت به انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان تعلق دارد