فهرست
 

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار انجمن مطلع شوید
عضو?ت
 
بیانیه های انجمن

 

حمایت شوندگان

 

چاپ شماره 61 فصلنامه- بهار1401

 

 
           شماره 1- تیرماه 93

 

محافظه کاری حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری. .  . . . . . . . . . .

 دکتر بهمن بنی مهد،  فاطمه باشعور رازلیقی                           چکیده مقاله

روش استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری پایداری. . . .. . . . . . . . . .

دکتر علی خوزین                                                             چکیده مقاله

تأثير چرخه عمر شرکت بر حساسیت سود به بازده سهام . . . . . . . . . .

فاطمه بابائی، حسین جهانگیری، جمال محمدی                        چکیده مقاله

ویژگی های شبکه اجتماعی و تاثیر آنها بر عزم به کارآفرینی . . . . . . . .

کامران شیبانی                                                                چکیده مقاله

نقدی بر تحقیقات فرهنگی در حوزه حسابداری . . . . . . . . . . . . . . . . .

دکتر بهمن بنی مهد، دکتر معصومه سادات رسولی          

چکیده مقاله

  

 

 

همایش ها و کارگاه ها
 
 

مطالب مهم
شماره 63 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد
شماره 62 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد
شماره 61 فصلنامه پژوهش هاي مديريت وحسابداري چاپ شد 
جستجو در سایت
 
جستجو
 
 
 
کلیه حقوق این سایت به انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان تعلق دارد